gbru

Image1 Image2 Image3 Image4

informatyka

Studia na kierunku Informatyka  łączą przygotowanie z dyscyplin nauk technicznych takich jak: informatyka i telekomunikacja z  przygotowaniem w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany i posiada kompetencje do tworzenia nowych i wykorzystania istniejących rozwiązań informatycznych. Student zdobywa wiedzę niezbędną do analizy systemów, zjawisk i procesów. Wybór tego kierunku gwarantuje zatrudnienie w przyszłości, wysokie płace i dobrą orientację w nowych technologiach.

 

 

 

 

 

Facebook News