gbru

Image1 Image2 Image3 Image4

prawo

Kierunek „Prawo gospodarcze” jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki opartej na wiedzy poprzez kształcenie aktywnych osób zdolnych do funkcjonowania na dynamicznym rynku pracy (zarówno w charakterze pracowników jak i samozatrudnionych). Studia na tym kierunku umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w wielu obszarach, ale przede wszystkim tam, gdzie niezbędne są umiejętności znajomości przepisów prawa gospodarczego i praktycznego ich zastosowania.

Specjalności:

  • Prawo w biznesie
  • Prawo i finanse

 

 

Facebook News