gbru

Zjazdy w Nowym Roku 2017

about-img3
Szanowni Studenci,

przypominamy, że w 2017 roku, pierwszy zjazd odbywa się 14/15.01 czyli  I system zjazdów.
Obejmuje kierunki - Informatyka - VIKI, VGKI, VEKID, VCKIP,  Logistyka - VIKL, VIZL, VGKL, VEKLP, VCKLM, VCKLP oraz kierunek Administracja - pierwszy semestr studiów licencjackich  - VIZA.

Kolejny weekend to 21/22/01 obejmuje II system zjazdów, czyli kierunki studiów - Bezpieczeństwo wewnętrzne - VEZP, VGZW; Administracja II stopnia - VINA, VGNA; Administracja I stopnia - VGZA, VEZAC.