gbru

Wykład specjalny

 

W niedzielę 5 lutego odbył się wykład specjalmny  "Administracyjno - prawny statusu obywatela i cudzoziemca", którego gościem specjalnym był Pan Rafał Kostrzyński - Rzecznik Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców - ekspert w sprawach związanych z uchodźcami, ich statusem, migracjami i aspektami prawnymi; posiadającego wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom ubiegającym się o status uchodźcy.

Rafał Kostrzyński 1 Rafał Kostrzyński - od 2012 roku jest rzecznikiem UNHCR (Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców) w Polsce i zajmuje się między innymi promowaniem pozytywnego wizerunku uchodźców, poprawianiem społecznego odbioru problemów migracji i uchodźstwa oraz szerzeniem wiedzy o przyczynach uchodźstwa i prawach uchodźców. Na przekór przeciwnościom wierzy w to, że prawa człowieka mają kluczowe znaczenie i że polskie społeczeństwo jest tolerancyjne i otwarte.