gbru

Dziennikarskie

197771 546844568692582 311342455 n   


1.    Cele ogólne                                                                                 

-    rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat kultury współczesnej, człowieka i społeczeństwa, warunków i charakteru rozwoju dzisiejszego świata
-    poznawanie i praktyczne stosowanie sposobów opisu świata i jego kreowania na płaszczyznach sztuki, polityki, działalności społecznej, etc.
-    interpretacja rzeczywistości w zakresie jej różnorodności i głębi
-    aktywność indywidualna członków Koła i jej popularyzacja
-    akcje i inicjatywy, wyjścia, plenery.

2.    Cele szczegółowe

-    lektura wybitnych dzieł literackich, filozoficznych, społeczno-kulturalnych – powieści, reportaży, wspomnień, wywiadów etc. - których znajomość umożliwi szersze zrozumienia procesów cywilizacyjnych w świecie współczesnym
-    film, spektakl, publicystyka – jako dziedziny wspierające i rozwijające wiedzę o kulturze
-    elementy praktyczne – creative writing, reportaż, fotografia, audycja, wywiad
-    organizowanie spotkań z przedstawicielami kultury współczesnej – pisarzami, reportażystami, ludźmi sztuki, działaczami społecznymi, specjalistami w różnych dziedzinach
-    organizacja i udział w konferencjach naukowych, seminariów, odczytów, spotkań w ramach Szkoły i poza nią
-    badania naukowe
-    wyjścia tematyczne – teatr, wystawy, spotkania, inicjatywy

3.    Charakter spotkań

-    spotkania odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i są tematyczne
-    w ramach spotkań omawiane są lektury, prowadzona jest dyskusja, Studenci prezentują swoje prace i przemyślenia
-    Koło organizuje i przeprowadza spotkania z interesującymi ludźmi; jego członkowie biorą aktywny udział w przebiegu spotkań (prowadzenie rozmów, realizacja audycji, pisanie recenzji, reportaży etc.)
-    inicjatywy studenckie mają pierwszeństwo w organizacji dalszych spotkań
-    czas trwania spotkania uzależniony jest od jego intensywności i woli członków

4.    Spotkania z gośćmi

-    zaproszeni goście to osoby tworzące współczesną kulturę – pisarze, dziennikarze, ludzie nauki i sztuki, osoby zajmujące się reportażem, działacze społeczni…
-    spotkanie prowadzone jest przez osobę lub osoby odpowiedzialne za przebieg spotkania przy współudziale członków Koła; spotkania są otwarte
-    każde spotkanie może być podstawą do wykreowania własnego pomysłu – przeprowadzenie wywiadu indywidualnego, reportażu, napisanie recenzji
-    przed spotkaniem z gościem, organizowane jest zebranie Koła wokół jej/jego osoby i twórczości

5.    Wyjścia

-    celem działalności Koła jest również zapoznanie i interpretacja działalności kulturalnej spoza ram naukowych czy szkolnych
-    teatr, wystawa, spotkania z autorami – poprzedzone są zaznajomieniem się z tematem/autorem/jej (jego) twórczością (lub działalnością) tak, by udział w wydarzeniu miał jak najgłębszy zakres
-    inicjatywy nieformalne – wycieczki rowerowe, plenery fotograficzne, poznawanie miasta i ciekawych ludzi

6.    Pozostałe informacje:

1. Wstępny wybór lektur podstawowych:

1.    Lidia Ostałowska, Farby wodne; Cygan to Cygan; Bolało jeszcze bardziej,
2.    Wojciech Tochman, Bóg zapłać; Jakbyś kamień jadła; Córeńka; Dzisiaj narysujemy śmierć,
3.    Agata Tuszyńska, Oskarżona: Wiera Gran; Kilka portretów z Polską w tle; Ćwiczenia z utraty,
4.    Mariusz Szczygieł, Niedziela, która zdarzyła się w środę; Gottland; Zrób sobie raj,
5.    Hanna Krall, Biała Maria; To ty jesteś Daniel; Dowody na istnienie,
6.    20. 20 lat nowej Polski w reportażach według Marcina Szczygła.

 

Opiekunem koła naukowego "SZTUKA KULTURY: MEDIA" jest dr hab. Remigiusz Ryziński.Facebook - News