gbru

FUNDACJA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I ROZWOJU NAUKI

 Uczelnia podejmuje działania w obszarze komercjalizacji nauki. Przy Uczelni działa Fundacja Na Rzecz Innowacyjności Nauki i Rozwoju.

 


 logo