gbru

Warunki Rekrutacji


rek1


Chcesz zostać Studentem Dobrej Uczelni? Dzielą Cię od tego zaledwie 2 kroki:

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i bez specjalnego wyboru przedmiotów na egzaminie maturalnym;
Ilość miejsc na każdym kierunku jest ograniczona.  Decyduje kolejność złożenia dokumentów.
Jesli chcesz zarezerwować sobie miejsce na kierunku studiów, którym jesteś zainteresowany  to wpłać opłatę wpisową i złóż wypełniony formularz :)


rek2

         
             ZBIERZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis (stara lub nowa matura)  
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata (wniosek do pobrania w zakładce DOKUMENTY);
 • 2 egzemplarze umowy o podjęciu kształcenia - wypełnione i podpisane w Punkcie Rekrutacyjnym (wzór umowy w zakładce DOKUMENTY);
 • 3 podpisane przez Kandydata fotografie formatu legitymacyjnego;
 • kserokopię dowodu osobistego (jest możliwość wykonania na miejscu);
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy w przypadku studiów inżynierskich - skierowanie wydajemy w Punkcie Rekrutacyjnym
  lub oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku w przypadku studiów licencjackich bądź magisterskich - Kandydat wypełnia na miejscu.
 • przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) wymagany jest również oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister lub równoważny), wraz z suplementem.

  Uwaga - jeśli nie masz wszytskich skompletowanych dokumentów to i tak zapraszamy Cię do Punktu Rekrutacyjno-Informacyjnego, umówimy się na dogodny termin doniesienia dokumentów. 

  

 ulotka

                WPŁAĆ 400 zł OPŁATY WPISOWEJ NA PODANE NIŻEJ KONTO 

 

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
m_Bank w Warszawie

Nr 13 1140 1010 0000 5826 8800 1001

  * zgodnie z Regulaminem odpłatności za studia WSIZiA wpisowe jest wnoszone      
    jednorazowo  i nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji nie przyjęcia kandydata
    na studia z przyczyn leżących po stronie Uczelni.

 

 

 

 
 

 
Facebook - News