gbru

Stypendia

Jako student możesz korzystać z różnego rodzaju pomocy materialnej.
Przede wszystkim są to stypendia, przyznawane na dany rok akademicki i wypłacane przez 10 miesięcy (w szczególnych przypadkach stypendia są przyznawane na semestr). Dla studentów dostępne są następujące rodzaje stypendiów:

  • stypendium socjalne;
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • zapomoga.


Szczegółowe informacje o wszystkich rodzajach pomocy materialnej w Dobrej Uczelni reguluje regulamin pomocy materialnej w WSIZiA.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów WSIZiA

Aktualności z dn. 01.07.2010 dotyczące szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania i umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560)

 

Facebook - News