gbru

Praktyki studenckie

Drodzy Studenci


Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 7 stycznia 2014 r., wszyscy Studenci studiów I stopnia zostali zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze minimum 480 godzin (12 tyg. roboczych) do końca V semestru studiów.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Przynajmniej tydzień przed planowanym terminem przystąpienia do odbywania praktyk, studenci powinni zgłosić się do Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Praktyk Zawodowych w celu ustalenia następujących szczegółów:
•    terminu i miejsca odbywania praktyki (dane adresowe pracodawcy)
•    zakresu obowiązków praktykanta, zgodnego z kierunkiem studiów

 

Na podstawie informacji o jednostce, w której realizowane będą praktyki, wydane zostaną następujące dokumenty:

- wniosek o skierowanie na praktykę (wzór druku)
- skierowanie na praktykę 
- dzienniczek praktyk
- podanie z prośbą o zaliczenie praktyk studenckich (wzór druku)
- porozumienie o współpracy

 

Studenci po odbyciu praktyk zobowiązani są do wypełnienia i złożenia dzienniczka praktyk oraz następujących dokumentów:


•    zaświadczenie o odbyciu praktyk (wzór druku)
•    arkusz oceny studenta odbywającego praktyki (wzór druku)
•    indywidualne sprawozdanie z odbytych praktyk (wzór druku)

 

Na pisemny wniosek studenta, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu zaliczenia praktyk lub odbycie praktyk w danym roku akademickim w innym wymiarze niż wynika to z "Planu Praktyk".


Wzór podania o przesunięcie terminu zaliczenia praktyk


 
STUDENCI Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM
Studenci posiadający udokumentowane doświadczenie zawodowe, związane z kierunkiem studiów, mogą ubiegać się o zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyk.
Aby skorzystać z tej formy zaliczenia, należy złożyć następujące dokumenty:


 * podanie skierowane do Dziekana Wydziału, z prośbą o zaliczenie pracy zawodowej na poczet studenckich praktyk zawodowych

* podanie skierowane do Dziekana Wydziału, z prośbą o zaliczenie własnej działalności gospodarczej na poczet studenckich praktyk zawodowych

* zaświadczenie z miejsca pracy, potwierdzające zbieżność zakresu obowiązków z kierunkiem studiów

 

 

KONTAKT


Magda Piechota

poniedziałek - piątek 10.00 - 16.00
sobota - 8.00 - 15.00

tel. (22) 672 59 66 wew. 55 lub 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Facebook - News