Kierunki

Studia I Stopnia Licencjackie

Administracja Publiczna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji
E-Administracja
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Zamówienia publiczne

Studia II Stopnia Magisterskie

Administracja Publiczna
Negocjacje i Mediacje w Administracji
Systemy finansowania projektów unijnych
Administracja Służby Zdrowia
Logistyka w administracji
Komunikacja społeczna w administracji
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Zamówienia publiczne
Administrowanie turystyką krajową i międzynarodową

Studia I Stopnia Licencjackie

Bezpieczeństwo Publiczne
Zarządzanie Kryzysowe
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Kryminologia stosowana
Zarządzanie bezpieczeństwem
Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych i imprez masowych

Studia I Stopnia Inżynierskie

Projektowanie Systemów Informatycznych Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych
Systemy Informacji Geograficznej
Bazy Danych

Studia I Stopnia Inżynierskie

Transport Międzynarodowy
Logistyka w Usługach i Produkcji
Logistyka Lotnictwa
Logistyka w Bezpieczeństwie
Logistyka Odzysku