Aktualności

OPEN

Studia I Stopnia Licencjackie

Ekonomia Przedsiębiorstwa I
Gospodarowanie zasobami ludzkimi I

Studia II Stopnia Magisterskie

Ekonomia Przedsiębiorstwa II
Gospodarowanie zasobami ludzkimi II

Studia I Stopnia Licencjackie
SPECJALNOŚCI:

ekonomia przedsiębiorstwa I
gospodarowanie zasobami ludzkimi I

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata ekonomii. W trakcie studiów przekazywana jest rozległa wiedza ekonomiczna o charakterze praktycznym. Oprócz tego, w zależności od wybranych specjalności, absolwent jest specjalistą w takich dziedzinach, jak ekonomia przedsiębiorstwa lub gospodarowanie kapitałem ludzkim.

Zdobyta wiedza teoretyczna uzupełniana jest działalnością praktyczną. Absolwent studiów pierwszego stopnia, obok posiadanej wiedzy teoretycznej, nabywa umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach krajowych i zagranicznych. Jest równocześnie przygotowany do objęcia stanowisk pomocniczych lub na niższych szczeblach kierowania ludźmi na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Wiedza zdobyta przez absolwenta studiów pierwszego stopnia będzie wystarczająca do tego, aby mógł on prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Dzięki opanowaniu umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa I zostanie wyposażony w wiedzę pozwalającą sprawnie poruszać się na konkurencyjnym rynku. W szczególności posiadać będzie wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem, funkcjonowaniem rynku bankowego, rachunkowością i kosztami w przedsiębiorstwie. Wiedza teoretyczna zostanie zweryfikowana i ugruntowana w czasie obowiązkowych praktyk, które zostały podzielone na poszczególne semestry w taki sposób, aby zintensyfikować możliwości absorbcji wiedzy przez uczestników praktyk.

Osoba kończąca specjalność gospodarowanie zasobami ludzkimi I będzie mieć duży zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania personelem. W szczególności posiadać będzie wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu polityki personalnej, tj.: pozyskiwania pracowników, adaptacji pracowniczej, motywowania, wynagradzania, oceniania pracowników, rozwoju i szkolenia oraz kształtowania karier pracowniczych. Zdobyta wiedza będzie pogłębiana w czasie praktyk, których cykl został wyznaczony przez postępy w zdobywaniu wiedzy przez studentów.

Studia II Stopnia Magisterskie
SPECJALNOŚCI:

ekonomia przedsiębiorstwa II
gospodarowanie zasobami ludzkimi II

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra ekonomii. W trakcie studiów przekazywana jest rozległa wiedza ekonomiczna o charakterze praktycznym. Oprócz tego, w zależności od wybranych specjalności, absolwent jest w pełni wykształconym specjalistą w takich dziedzinach, jak ekonomia przedsiębiorstwa lub gospodarowanie kapitałem ludzkim.

Zdobyta wiedza teoretyczna uzupełniana jest działalnością praktyczną. Absolwent studiów drugiego stopnia, obok posiadanej wiedzy teoretycznej, nabywa umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach krajowych i zagranicznych. Jest równocześnie przygotowany do objęcia stanowisk na szczeblach kierowniczych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Wiedza zdobyta przez absolwenta studiów drugiego stopnia będzie wystarczająca do tego, aby mógł on prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Dzięki opanowaniu umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa II zostanie wyposażony w pogłębioną wiedzę pozwalającą sprawnie poruszać się na konkurencyjnym rynku. W szczególności posiadać będzie wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem, funkcjonowaniem rynku bankowego, rachunkowością i kosztami w przedsiębiorstwie. Wiedza teoretyczna zostanie zweryfikowana i ugruntowana w czasie obowiązkowych praktyk, które zostały podzielone na poszczególne semestry w taki sposób, aby zintensyfikować możliwości absorbcji wiedzy przez uczestników praktyk.

Osoba kończąca specjalność gospodarowanie zasobami ludzkimi II będzie mieć duży zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania personelem. W szczególności posiadać będzie wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu polityki personalnej, tj.: pozyskiwania pracowników, adaptacji pracowniczej, motywowania, wynagradzania, oceniania pracowników, rozwoju i szkolenia oraz kształtowania karier pracowniczych. Zdobyta wiedza będzie pogłębiana w czasie praktyk, których cykl został wyznaczony przez postępy w zdobywaniu wiedzy przez studentów.