Debata „Edukacja dla nowej gospodarki” to cykl konferencji na Mazowszu, zainicjowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie - Dobrauczelnia.pl. Cykl spotkań z młodzieżą, nauczycielami oraz przedsiębiorcami na Mazowszu. Spotkania mają na celu rozpoczęcie dyskusji oraz wypracowanie wspólnego mechanizmu kształcenia młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym oraz wyższym z mocnym akcentem na współpracę z przedsiębiorcami.