Aktualności

OPEN

Debata „Edukacja dla nowej gospodarki” to cykl konferencji na Mazowszu, zainicjowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie - Dobrauczelnia.pl. Cykl spotkań z młodzieżą, nauczycielami oraz przedsiębiorcami na Mazowszu. Spotkania mają na celu rozpoczęcie dyskusji oraz wypracowanie wspólnego mechanizmu kształcenia młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym oraz wyższym z mocnym akcentem na współpracę z przedsiębiorcami.

Nasze debaty odbyły się w:

Pruszkowie / 22 listopada 2013 r.

W debacie udział wzięli: Rektor WSIZiA Zdzisław Nowakowski, Dyrektor Joanna Łyżwińska (Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica), Dyrektor Małgorzata Kucharska (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Zana), Anna Trzcińska (DACHSER), Ireneusz Kozłowski (TMS), Mateusz Czepielewski (www.Chinese4.eu), Paweł Górski - Kierownik Katedry Logistyki WSIZiA oraz młodzież z : Zespołu Szkół nr 1, im. Stanisława Staszica w Pruszkowie - Szkoła patronacka Dobrej Uczelni, Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 23 w Pruszkowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie oraz · Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie- Szkoła patronacka Dobrej Uczelni. Debatę prowadził red. Paweł Pochwała (TVP).

Błoniu / 4 grudnia 2013 r.

W debacie udział wzięli: Anna Kalata - B. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Aleksandra Cheda - Z-ca Dyrektora Urzędu Pracy w Błoniu, Jacek Cieślak - Dyrektor ZS Nr 1 w Błoniu , Andrzej Trzciński - Z-ca dyrektora L.O im Broniewskiego w Błoniu, Zdzisław Nowakowski -  Rektor Dobrej Uczelni , Paweł Górski - Katedra Logistyki DobraUczelnia.pl, Stanisław Szumski - Emar-Samoraj, Wojciech Kononowicz - Rnemus Logistics, Mateusz Czepielewski - www.Chinese4.eu 
oraz licznie przybyli uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 i. Melchiora Wańkowicza oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Błoniu. Spotkanie prowadził red. Paweł Pochwała (TVP)

Wołomin - 29 stycznia 2014 r. 

W debacie udział wzięli:Anna Kalata - była Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Tlaga - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, Beata Semeniuk - Doradca zawodowy - Lider Klubu Pracy w Wołominie, Henryka Duda - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcacego im. Jana Pawła II w Wołominie, Jolanta Mazur - Wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcacego im. Jana Pawła II w Wołominie, Anna Ślusarz - Wicedyrektor  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Grażyna Ewiak - Kierownik Oddziału Wołomin SKOK Stefczyka, Krzysztof Milczarek - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie, Mateusz Czepielewski - Chinese4.eu, Paweł Górski - Kierownik Katedry Logistyki Dobrauczelnia.pl, Zdzisław Nowakowski - Rektor Dobrauczelnia.pl
oraz uczniowie III Liceum Ogólnokształcacego im. Jana Pawła II w Wołominie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie. Debatę poprowadził red. Paweł Pochwała (TVP)