Aktualności

OPEN

dr hab. inż. Janusz Dudczyk
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Rutkowski
prof. nadzw. dr hab. Remigiusz Ryziński
prof. nadzw. dr hab. Zenon Ślusarczyk
prof. zw. dr hab. Jerzy Szabatin
prof. nadzw. dr inż. Katarzyna Skroban
dr inż. Wiesław Błażejczyk
dr Jerzy Jakubczak
dr inż. Grzegorz Janicki
dr inż. Andrzej Pelc
dr Andrzej Pielak
dr inż. Marian Urbanek
dr Grzegorz Nowak
dr Ewa Kępka
mgr inż. Dariusz Zmysłowski
mgr inż. Mariusz Kozioł
mgr inż. Krzysztof Łukowski 

Lektorat języka angielskiego:
mgr Alicja Dewor - kierownik SJO
mgr Dorota Andryskowska - Stoppa
mgr Małgorzata Dziegielewska - Kozak
mgr Joanna Wiśniewska