Koła naukowe

Zajęcia koła matematycznego mają charakter zajęć uzupełniających i wyrównujących, przeznaczonych zwłaszcza dla studentów, którzy bądź nie zdawali matury z matematyki bądź przez wiele lat nie mieli kontaktu z matematyką. Dzięki tym zajęciom prowadzonym przez starszych studentów, w nieformalnej atmosferze, Ci którzy „obawiają się” zajęć z matematyki mogą nie tylko nadrobić braki z przeszłości, ale przede wszystkim zrozumieć bieżący materiał, a w konsekwencji zdać egzaminy semestralne z przedmiotu.

Cele ogólne:

  • rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat kultury współczesnej, człowieka i społeczeństwa, warunków i charakteru rozwoju dzisiejszego świata
  • poznawanie i praktyczne stosowanie sposobów opisu świata i jego kreowania na płaszczyznach sztuki, polityki, działalności społecznej, etc.
  • interpretacja rzeczywistości w zakresie jej różnorodności i głębi
  • aktywność indywidualna członków Koła i jej popularyzacja
  • akcje i inicjatywy, wyjścia, plenery.

Opiekunem koła naukowego "SZTUKA KULTURY: MEDIA" jest dr hab. Remigiusz Ryziński.

Głównym celem działalności koła jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami estetyki radiowej oraz etyki dziennikarskiej i praktyczne stosowanie norm, kształcenie umiejętności związanych z różnymi formami, gatunkami i zadaniami dziennikarstwa radiowego, a także dbałość o kulturę słowa i poprawność stosowania języka polskiego.

Opiekunem koła jest red. Michał Pierzchała