Konferencje

Staramy się aby nasza Uczelnia miała jak największy wkład w rozwój nauki w dziedzinach szeroko pojętej administracji, zarządzania, bezpieczeństwa narodowego oraz informatyki. W tym celu organizujemy konferencje naukowe, w trakcie których, wraz z uczestnikami oraz współorganizatorami, referujemy wyniki ostatnich badań, dyskutujemy nad bieżącymi problemami oraz staramy się znaleźć efektywne rozwiązania dla najważniejszych kwestii.

Staramy się, aby organizowane przez nas konferencje stały na jak najwyższym poziomie merytorycznym, w związku z czym zapraszamy do ich współorganizowania wiele ważnych podmiotów, zarówno rządowych i samorządowych, jak również naukowych oraz prywatnych. W czasie naszych konferencji współpracowaliśmy już m.in. z: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Komendą Główną Policji, Fundacją Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Polską Akademią Nauk, Prezydentem m.st. Warszawy oraz Politechniką Warszawską.

W roku 2010 zorganizowaliśmy również cykl konferencji dofinansowanych z Unii Europejskiej, w ramach projektu "Model wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu" więcej informacji na stronie projektu: www.przedsiebiorczosc.waw.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konferencji naukowych, w tym przede wszystkim z wygłaszanymi referatami.

Konferencje, które odbyły się w latach 2007-2018