0 Zrealizowanych projektów współfinansowanych przez UE
0 Uczelni zagranicznych współpracujących z WSZiA

Od początku istnienia, nasza Uczelnia utrzymuje kontakty z licznymi placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami naukowymi mieszczącymi się nie tylko w Polsce, ale również zagranicą.

Nasze działania międzynarodowe koordynuje Dział Współpracy z Zagranicą, który zapewnia wszelką pomoc studentom, ubiegającym się o stypendia zagraniczne, granty oraz inne możliwości wyjazdu. Pieczę nad współpracą zagraniczną sprawuje w naszej Uczelni Rektor dr Krzysztof Kandefer

W chwili obecnej nasza Uczelnia prowadzi stałą współpracę z następującymi placówkami edukacyjnymi:

  • IBS-Columbus - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Biznesu, Hiszpania;
  • Institut Mediterraneen d.Étude et Recherche en Informatique et Robotique - Śródziemnomorski Instytut Badań i Studiów nad Informatyką i Robotyką, Francja);
  • Uniwersytet Ekonomiczno-Prawny w Dniepropetrowsku;
  • Instytut im. E.O. Patona w Kijowie;
  • Państwowy Uniwersytet Telekomunikacji w Kijowie;
  • Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny;
  • Państwowy Uniwersytet Białoruski.

Nasza Uczelnia uczestniczy również w programie Socrates-Erasmus, powołanym z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej.

Ponadto, bierzemy aktywny udział w przygotowywaniu nowatorskich programów Unii Europejskiej. Jednym z nich są stworzone przez naszą Uczelnię: projekt pilotażowy i językowy, w ramach programu Leonardo da Vinci - obydwa związane z wprowadzeniem w naszej szkole nowoczesnej platformy do e-learningu i nauczania na odległość.