Zeszyty naukowe

Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe - e-ISSN 2449-9838 / ISSN 1641-9707

W dniu 23 grudnia 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało najnowszą listę czasopism naukowych na rok 2015. Lista ta zawiera m.in. liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie. ZN WSIZiA w Warszawie znajdują się w części B wykazu czasopism naukowych pod pozycją nr 2182. Według listy czasopism MNiSW publikując tekst w ZN WSIZiA można otrzymać 7 punktów.

W dniu 26 czerwca 2015 r. ZN WSIZiA w Warszawie otrzymały ocenę ICV (Index Copernicus Value) – 43.00. Wskaźnik ICV jest często wykorzystywany do pomiarów bibliometrycznych dorobku naukowego. Dlatego też w celu porównania aktualnej oceny do wartości z lat ubiegłych należy posłużyć się wartością znormalizowaną, która dla ZN WSIZiA wynosi obecnie 4,73. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie ankiety złożonej przez redakcję ZN WSIZiA oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus

Na koniec roku 2016 ZN WSIZiA w Warszawie znajdowały się na liście B czasopism naukowych indeksowanych przez MNiSW. Publikując tekst w ZN WSIZiA można otrzymać 7 punktów.

Na koniec roku 2016 ZN WSIZiA w Warszawie miały ocenę ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 54,09. Wskaźnik ICV jest często wykorzystywany do pomiarów bibliometrycznych dorobku naukowego. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie ankiety złożonej przez redakcję ZN WSIZiA oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.

Kontakt z redakcją: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zeszyty Naukowe 4 (41) 2017

Od redakcji

Po raz kolejny mamy przyjemność prezentowania Państwu (czytelnikom Zeszytów Naukowych WSIZiA) interesujących materiałów przygotowanych przez naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z prawem, bezpieczeństwem i szeroko pojętą polityką. Różnorodność problematyki powoduje, że każdy z Czytelników powinien znaleźć materiały, które go szczególnie zainteresują i być może zainspirują do samodzielnych badań i poszukiwań odpowiedzi na nurtujące pytania. Jak zawsze redakcja ZN WSIZiA starała się dobrać artykuły, które odwołują się do tematów, o których stale się mówi i wokół których nierzadko rodzą się kontrowersje. Zachęcamy do lektury prezentowanych artykułów…

Spis treści

ZESZYTY NAUKOWE WSIZIA Z WYSOKIM WSKAŹNIKIEM ICV

Mustafa Emre CIVELEK
Nagehan UCASCALE DEVELOPMENT TO MEASURE PERFORMANCE OF PAPERLESS FOREIGN TRADE: FOREIGN TRADE OPERATION SECURITY AS A TRAIT

Małgorzata DAWIDOWSKA
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIERNIK SPRAWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ PAŃSTWA

Izabela JANKOWSKA-PROCHOT
ISLAMSKA REPUBLIKA AFGANISTANU – CMENTARZ IMPERIÓW I POLE BITWY Z ISLAMSKIM TERRORYZMEM (WYWIAD Z FUNKCJONARIUSZEM POLSKICH SŁUŻB WYWIADOWCZYCH

Dorota KAMUDA
PRZESTĘPSTWO SZPIEGOSTWA W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA RP

Dorota KOZERSKA
INSTYTUCJA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W POLSCE

Bolesław KURZĘPA
NOWE RODZAJE WYKROCZEŃ W WALCE Z TZW. CZYŚCICIELAMI KAMIENIC

Marlena LOREK
CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ JAKO JEDEN Z CZYNNIKÓW ZMIAN BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Tadeusz OLEJARZ
PLANOWANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Izabela OLEKSIEWICZ
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE JAKO WYZWANIE W XXI WIEKU

Marta POMYKAŁA
KSZTAŁTOWANIE POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA JAKO FUNKCJA ADMINISTRACJI

Igor PROTASOWICKI
ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

Kinga STĘPIEŃ
CONCEPT OF FSA IN POLAND

Ireneusz TOPOLSKI
MILITARY RELATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE UNITED STATES OF AMERICA IN 1992–2002

Георгий ДЫХАНОВ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Igor Protasowicki
RECENZJA KSIĄŻKI: TADEUSZ OLEJARZ, FUNKCJONOWANIE GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ WOJSKA POLSKIEGO W LATACH 70. I 80. XX WIEKU – WYBRANE ASPEKTY, OFICYNA WYDAWNICZA PRZ, RZESZÓW 2017/p>

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DLA AUTORÓW

RECENZENCI ZESZYTÓW NAUKOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE W 2017 ROKU

Dokumenty do pobrania

Zeszyty Naukowe 4 (41) 2017


Zeszyty Naukowe 3 (40) 2017

Od redakcji

W kolejnym (trzecim w bieżącym roku) numerze ZN WSIZiA proponujemy teksty zarówno polskich, jak i zagranicznych naukowców, którzy zajmują się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa. Ich spostrzeżenia na pewno staną się inspiracją do dalszych przemyśleń i do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania.Oczywiście zachęcamy do lektury wszystkich tekstów, bo w dobie społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa, które permanentnie poszukuje wiedzy warto zawsze sięgać po informacje ze sprawdzonych źródeł naukowych, jakimi na pewno są chociażby artykuły w periodykach uczelnianych.

Spis treści

Dagmara FLOREK-KLĘSK
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA –ZAGROŻENIE XXI WIEKU

Pavel HAVLICEK
US-RUSSIA RELATIONS: FROM COLLUSION TO COLLISION?

Marcin HIBNER
FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

Waldemar KRZTOŃ
POJĘCIE I ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI

Krzysztof MICHALSKI
KONFLIKTY INTERESÓW ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONĄ PRYWATNOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE CYFROWYM

Tadeusz OLEJARZ
PLANOWANIE I OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA STANOWISKA KIEROWANIA NA POZIOMIE GMINY

Andrzej PIELAK
TEZY GENEROWANIA ADMINISTRACYJNEJ STRATEGII ZARZĄDZANIA W SYSTEMOWYM UJĘCIU INFORMACYJNO - DECYZYJNYNYM „SUID”

Dirk C. PINNOW
DIGITIZATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES: DATA AND OPERATION SAFETY & SECURITY AS BOTH A CHALLENGE AND AN OPPORTUNITY

Igor PROTASOWICKI
BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W PRACACH SEJMU RP VIII KADENCJI

Вячеслав ДЫХАНОВ
ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ И РИСКИ НОВОГО «ЗАСТОЯ» В РОССИИ

Igor PROTASOWICKI
RECENZJA KSIĄŻKI: TADEUSZ OLEJARZ, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWODZI – ASPEKT PRAKTYCZNY (SKRYPT DO ĆWICZEŃ), OFICYNA WYDAWNICZA PRz, RZESZÓW 2017

Dokumenty do pobrania

Zeszyty Naukowe 3 (40) 2017

Zeszyty Naukowe 2 (39) 2017

Od redakcji

Drugi numer Zeszytów Naukowych WSIZiA w Warszawie z roku 2017 to jak zawsze zbiór interesujących materiałów naukowych zawierających sporą porcję doniesień badawczych, które zapewne przykują uwagę Czytelników. Zapraszamy do ich lektury i do samodzielnego wyciągania wniosków. W bieżącym numerze ZN WSIZiA wspominamy także sylwetkę zmarłego Rektora WSIZiA prof. Zdzisława Nowakowskiego. Jego śmierć wywołała szok tak wśród studentów, jak i wśród kadry naukowej Uczelni. Trudno się z tym faktem pogodzić, bo choć życie się toczy nadal, to wszystkim brakuje tego życzliwego, pogodnego, przyjaznego wszystkim Człowieka-Naukowca-Rektora...

Spis treści

Marek BRYLONEK
MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE NA TERYTORIUM REPUBLIKI FRANCUSKIEJ

Andrzej GAZDA
TRANSPORTOWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ PATROL SAPERSKI

Jerzy KRAWIEC
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W ŚWIETLE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I PRAWNYCH

Patryk MASŁOWSKI
WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA MECZU PIŁKI NOŻNEJ W ŚWIETLE ZAPISÓW USTAWY Z DNIA 20 MARCA 2009 ROKU O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH

Tadeusz OLEJARZ
KONCEPCJA SCENTRALIZOWANYCH ZAKUPÓW PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W 2004 ROKU

Adam PIETRZKIEWICZ
SPOŁECZEŃSTWO W SYSTEMIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Marta POMYKAŁA
LOKALNE PROGRAMY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Igor PROTASOWICKI
RAT – ZAGROŻENIE KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA SIECI GLOBALNEJ

Jolanta PUACZ-OLSZEWSKA
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO PRZY GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI – ZASADY PRAWNE

Szczepan STEMPIŃSKI
KOMPETENCJE ABSOLWENTA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NA RYNKU USŁUG W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Elżbieta URA
NADZÓR PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NAD OGÓLNYM BEZPIECZEŃSTWEM PRODUKTÓW

Anna WÓJTOWICZ
ENERGETYKA POLSKI OPARTA NA WĘGLU BRUNATNYM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Георгий ДЫХАНОВ
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Вячеслав ДЫХАНОВ
К ВОПРОСУ ОБ «АВТОРИТАРНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ» РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Dokumenty do pobrania