Opłaty dla studentów semestru I

Kierunek studiów Semestr Czesne za semestr
Administracja I stopień I 2100 zł
Administracja II stopień I 2200 zł
Informatyka inż. I stopień I 2300 zł
Logistyka inż. I stopień I 2300 zł
Bezpieczeństwo wew. I stopień I 2200 zł
Kierunek studiów Semestr Raty czesnego za semestr
Administracja I stopień I 5x460 zł
Administracja II stopień I 5x480 zł
Informatyka inż. I stopień I 5x500 zł
Logistyka inż. I stopień I 5x500 zł
Bezpieczeństwo wew. I stopień I 5x480 zł

Konto bankowe

Opłaty prosimy uiszczać na podane niżej konto:
m_Bank w Warszawie 13 1140 1010 0000 5826 8800 1001
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa