Opłaty dla studentów semestru I w roku akademickim 2018/2019

Kierunek studiów Semestr Czesne za semestr
Administracja I stopień I 2000 zł
Administracja II stopień I 2100 zł
Informatyka inż. I stopień I 2200 zł
Logistyka inż. I stopień I 2200 zł
Ekonomia I stopień I 2000 zł
Ekonomia II stopień I 2100 zł
Turystyka i rekreacja. I stopień I 1800 zł
Pedagogika I stopień I 1900 zł
Pedagogika II stopień I 1900 zł
Kierunek studiów Semestr Raty czesnego za semestr
Administracja I stopień I 1x300 zł, 4x460 zł
Administracja II stopień I 1x300 zł, 4x480 zł
Informatyka inż. I stopień I 1x300 zł, 4x500 zł
Logistyka inż. I stopień I 1x300 zł, 4x500 zł
Ekonomia I stopień I 1x300 zł, 4x460 zł
Ekonomia II stopień I 1x300 zł, 4x480 zł
Turystyka i rekreacja. I stopień I 1x300 zł, 4x400 zł
Pedagogika I stopień I 1x300 zł, 4x450 zł
Pedagogika II stopień I 1x300 zł, 4x450 zł

Konto bankowe

Opłaty prosimy uiszczać na podane niżej konto:
m_Bank w Warszawie 13 1140 1010 0000 5826 8800 1001
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa