Administracja

Studia licencjackie / I stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia

Wzór umowy

Studia magisterskie / II stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia

Wzór umowy

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie / I stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia

Wzór umowy

Ekonomia

Studia licencjackie / I stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia

Wzór umowy

Studia magisterskie / II stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia

Wzór umowy

Informatyka

Studia Inżynierskie / I stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia

Wzór umowy

Logistyka

Studia inżynierskie / I stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia

Wzór umowy

Pedagogika

Studia licencjackie / I stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia

Wzór umowy

Studia magisterskie / II stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia

Wzór umowy

Turystyka i rekreacja

Studia licencjackie / I stopnia

Wniosek o przyjęcie na studia

Wzór umowy

Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia
Inne dokumenty do pobrania