Dostarcz nam swoje dokumenty osobiście.
Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas: (22) 675 88 65 lub napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pracujemy 6 dni w tygodniu w Punkcie Rekrutacyjno-Informacyjnym.

Opłata wpisowa: 0 zł

  Studia I stopnia:

 • Oryginał świadectwa maturalnego (lub jego odpis)
  Obowiązuje stara lub nowa matura

  Studia II stopnia:

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia (z suplementem)

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  Pobierz formularz
 • Fotografie kandydata (3 sztuki)
  Fotografie w formacie legitymacyjnym, podpisane przez kandydata
 • Kserokopia dowodu osobistego
  Kseropię można wykonać na miejscu w punkcie rekrutacyjnym
 • Opłata za legitymacje oraz opłata za I semestr lub minimum I ratę czesnego w wysokości 300 zł:
  Czesne i opłaty

Cudzoziemców prosimy o:
- Kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego świadectwa lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni) w przypadku studiów (licencjackich) I stopnia
- Kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille zagranicznego dyplomu lub dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, wraz z oryginałem tłumaczenia na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni) w przypadku studiów studiów (magisterskich) II stopnia
- Trzy fotografie 35 x 45 mm (format jak do dowodu osobistego)
- Kserokopia paszportu (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni)
- Kserokopia aktualnej wizy, karty pobytu lub Karty Polaka (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni)
- Potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację oraz co najmniej jednej raty czesnego (https://www.dobrauczelnia.pl/rekrutacja/czesne-i-oplaty)
- Polisa ubezpieczenia zdrowotnego albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego albo dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce albo dokument potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski

Opłaty prosimy uiszczać na podane niżej konto:
m_Bank w Warszawie 13 1140 1010 0000 5826 8800 1001
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
ul. Łabiszyńska 25
03-204 Warszawa