prof. dr hab. inż. Jerzy Szabatin
 • Systemy elektroniczne
  np.: Projekt i optymalizacja systemu elektroniczno-informatycznego do monitorowania obsługi zamówień na przykładzie firmy reklamowej.
dr inż. Grzegorz Janicki
 • Systemy informatyczne zarządzania
 • Informatyczne systemy wspomagania zarzadzania produkcją
dr inż. Janusz Dudczyk
 • Rozpoznawanie wzorców w danych (Pattern Recognition). Zastosowanie teorii fraktali
  np.: Analiza i ekstrakcja cech fraktalnych sygnałów elm w procesie ich rozpoznania,
  Proces projektowania wzorca sygnału elm
 • Algorytmy oraz metody przetwarzania sygnałów i obrazów
  np.: Wykorzystanie transformat krawędziowych w procesie rozpoznawania kształtów,
  Nowoczesne metody przetwarzania obrazów dwuwymiarowych
 • Narzędzia sztucznej inteligencji w analizie danych
  np.: Zastosowanie sieci neuronowych do kształtowania charakterystyk anten mikropaskowych,
  Adaptacja sieci neuronowych w biometrycznych systemach kontroli danych,
  Wykorzystanie sieci neuronowych w rozpoznawaniu wzorców sygnałów
 • Zastosowanie technologii przewodowych i bezprzewodowych w telekomunikacji
  np.: Projekt bezprzewodowej sieci dostępowej dla różnych aglomeracji i stref LOS/NLOS,
  Analiza jakości sygnału dla wybranego systemu łączności. Nowoczesne metody projektowania baz danych,
  Projekt bazy danych dla systemu analizy i rozpoznawania sygnałów telekomunikacyjnych,
  Wykorzystanie modelowania związków encji w procesie projektowania BD
prof. dr inż. Katarzyna Skroban
 • Projektowanie systemów informatycznych.
  np.: Projekt systemu informatycznego wspomagającego pracę działu x
 • Nowoczesne technologie informatyczne w zarządzaniu
  np.: Projekt doboru i wdrożenia systemu typu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
  Projekt systemu informacji przestrzennej dla przedsiębiorstwa x,
  Projekt wdrażania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie x,
  Projekt strategii informatyzacji w przedsiębiorstwie x,
  Projekt wdrożenia systemów automatycznej identyfikacji
 • Bazy danych w zarządzaniu.
  np.: Projekt bazy danych dla systemu wspomagającego działanie …
 • Zintegrowane systemy informatyczne
  np.: Projekt wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie x,
  Projekt integracji systemów informatycznych na rynku e-biznesu
dr inż. Marian Urbanek
 • Projektowanie systemów informatycznych
  np.: Zaprojektowanie SI wspomagającego zarządzanie zasobami magazynu,
  Zaprojektowanie SI wspomagającego obsługę klienta
 • Nowoczesne technologie informatyczne
  np.: Zaprojektowanie e-systemu wspomagającego zarządzanie dystrybucją usług,
  Zaprojektowanie e-systemu ewidencji i obsługi zleceń,
  Zaprojektowanie e-systemu zarządzania projektem
 • Języki i techniki programowania
  np.: Zaprojektowanie aplikacji wspomagającej proces planowania,
  Projekt aplikacji do wspomagania nauki programowania,
  Implementacja modeli potęgi gospodarczo-obronnej państwa,
  Implementacja metody Saaty’ego - Analitycznego Procesu Hierarchicznego