Aktualności

OPEN

Ceny wg regulaminu odpłatności z dnia 30 maja 2016 r. obowiązują od nowego Roku Akademickiego 2016/2017

Administracja

Studia I stopnia (licencjackie)
typ studiów płatność ratalna płatność semestralna
stacjonarne 560 zł 2600 zł
niestacjonarne 1-2 sem. 460 zł
3-4 sem. 480 zł
5-6 sem. 500 zł
1-2 sem. 2100 zł
3-4 sem. 2200 zł
5-6 sem. 2300 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
typ studiów płatność ratalna płatność semestralna
stacjonarne 580 zł 2700 zł
niestacjonarne 1-2 sem. 480 zł
3-4 sem. 520 zł
1-2 sem. 2200 zł
3-4 sem. 2400 zł

Bezpieczeństwo narodowe

Studia I stopnia (licencjackie)
typ studiów płatność ratalna płatność semestralna
stacjonarne 560 zł 2600 zł
niestacjonarne 1-2 sem. 460 zł
3-4 sem. 480 zł
5-6 sem. 500 zł
1-2 sem. 2100 zł
3-4 sem. 2200 zł
5-6 sem. 2300 zł
Studia II stopnia (magisterskie)
typ studiów płatność ratalna płatność semestralna
stacjonarne 580 zł 2700 zł
niestacjonarne 1-2 sem. 480 zł
3-4 sem. 520 zł
1-2 sem. 2200 zł
3-4 sem. 2400 zł

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia (licencjackie)
typ studiów płatność ratalna płatność semestralna
stacjonarne 560 zł 2600 zł
niestacjonarne 1-2 sem. 480 zł
3-4 sem. 500 zł
5-6 sem. 520 zł
1-2 sem. 2200 zł
3-4 sem. 2300 zł
5-6 sem. 2400 zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia licencjackie / I stopnia
typ studiów płatność ratalna płatność semestralna
stacjonarne 640 zł 3000 zł
niestacjonarne 1-2 sem. 520 zł
3-4 sem. 540 zł
5-6 sem. 560 zł
1-2 sem. 2400 zł
3-4 sem. 2500 zł
5-6 sem. 2600 zł

Logistyka

Studia I stopnia (licencjackie)
typ studiów płatność ratalna płatność semestralna
stacjonarne 600 zł 2800 zł
niestacjonarne 1-2 sem. 480 zł
3-4 sem. 500 zł
5-6 sem. 520 zł
1-2 sem. 2200 zł
3-4 sem. 2300 zł
5-6 sem. 2400 zł
Studia I stopnia (inżynierskie)
typ studiów płatność ratalna płatność semestralna
stacjonarne 640 zł 3000 zł
niestacjonarne 1-2 sem. 500 zł
3-4 sem. 520 zł
5-7 sem. 540 zł
1-2 sem. 2300 zł
3-4 sem. 2400 zł
5-7 sem. 2500 zł

Terminy wpłat

Opłaty ratalne
w semestrze zimowym w semestrze letnim
I rata - do 20 września
II rata - do 20 października
III rata - do 20 listopada
IV rata - do 20 grudnia
V rata - do 10 stycznia
I rata - do 20 lutego
II rata - do 20 marca
III rata - do 20 kwietnia
IV rata - do 20 maja
V rata - do 10 czerwca
Opłaty semestralne
w semestrze zimowym w semestrze letnim
do 20 września do 20 lutego

Konto bankowe

Opłaty prosimy uiszczać na podane niżej konto:
m_Bank w Warszawie 13 1140 1010 0000 5826 8800 1001
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
ul. Meksykańska 6
03-948 Warszawa