Akademia Pracodawców RP

Akademia Pracodawców RP – powstała we współpracy Pracodawców RP z Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie – zaprasza osoby pragnące zdobywać i doskonalić swoje kompetencje oraz umiejętności zawodowe, do zapoznania się z ofertą edukacyjną, stanowiącą bezpośrednią odpowiedź na potrzeby i oczekiwania pracodawców. W ramach Akademii Pracodawców RP zapraszamy na studia podyplomowe oraz warsztaty z obszarów:

Oferta skierowana jest zarówno do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, jak również do tych, które chcą podjąć pracę jako wykwalifikowany Office Manager. Profesjonalne zarządzanie pracą biurową realnie przekłada się na prawidłowe działanie każdej jednostki organizacyjnej. W związku z tym coraz więcej pracodawców wymaga od osób zatrudnianych do pracy jako Office Manager zawodowego profesjonalizmu, posiadania szerokiej wiedzy oraz umiejętności miękkich, ugruntowanych kierunkowym wykształceniem z tego obszaru.

Zapraszamy pracowników przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu do zapoznania się najnowszymi standardami dotyczącymi zarządzania innowacjami. W związku z postępującą globalizacją, stale rośnie liczba podmiotów, które stają się konkurencją dla jednostek działających na krajowym i międzynarodowym rynku. Każda pragnąca się rozwijać jednostka, powinna zatrudniać wykwalifikowanych specjalistów od zarządzania innowacjami, aby dzięki ich profesjonalnym działaniom zwiększać atrakcyjność jednostki, a tym samym umożliwiać jej budowanie przewagi na konkurencyjnym rynku.

Do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną zapraszamy zarówno managerów, pracowników odpowiedzialnych za budowanie marki w przedsiębiorstwie, osoby pracujące w NGO, jak również wszystkich tych, którzy w swoich miejscach pracy pragną podjąć działania związane z wdrażaniem CSR. Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorstw realnie zainteresowanych ideą społecznie odpowiedzialnego biznesu. Zadaniem profesjonalnego Managera CSR jest budowanie modelu biznesowego, który łączyć będzie wymiar społeczny, środowiskowy oraz ekonomiczny. Tego typu praca wymaga posiadania zarówno szerokiej, kompleksowej wiedzy, obejmującej wiele interdyscyplinarnych dziedzin, jak i praktycznych umiejętności społecznych.

Znajomość zagrożeń, przepisów i praw dotyczących bezpieczeństwa obrotu gospodarczego jest kluczowa dla wszystkich uczestników rynku – zarówno przedsiębiorców, osób zatrudnionych w jednostkach samorządowych, jak i pracowników biznesowych wyższego szczebla. Unikalny program studiów i warsztatów, zawiera specjalistyczne zajęcia, podczas których przedstawiane są m.in. realne działania przestępcze w obrocie gospodarczym oraz metody ich zapobiegania i zwalczania, zasady międzynarodowej współpracy w walce z zagrożeniami ekonomicznymi czy też instrumenty zwalczania przestępczości gospodarczej

Propozycja skierowana jest szczególnie do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą wykwalifikowanego tłumacza tekstów pisanych lub ustnych, bądź też z zawodem korektora tłumaczeń. Obecnie coraz więcej podmiotów prowadzi działalność w oparciu o współpracę międzynarodową. Aby zapewnić jej wysoki poziom i wymagany profesjonalizm, niezbędne staje się zatrudnianie osób zawodowo przygotowanych do sprawnego i specjalistycznego tłumaczenia. Praca jako tłumacz wymaga posiadania nie tylko wiedzy i kwalifikacji z obszaru tłumaczeń, lecz również umiejętności miękkich, związanych z pracą pod presją czasu, radzeniem sobie z sytuacjami problemowymi czy też działalnością w środowisku międzynarodowym. Wiele miejsca w programie poświęcono regulacjom formalno-prawnym związanym z zawodem tłumacza oraz zasadom prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia w ramach Akademii Pracodawców RP prowadzone są przez najlepszych praktyków z sektora publicznego i prywatnego, doświadczonych nauczycieli akademickich, trenerów umiejętności społecznych,  jak również ekspertów z wybranych dziedzin. Zarówno w programie studiów podyplomowych jak i warsztatów wiele miejsca poświęcono na zajęcia praktyczne, dyskusje, symulacje oraz analizy przypadków, tak aby słuchacze mogli wykształcić w sobie praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w wybranym przez siebie obszarze. 
W programach studiów zawarto wiele zajęć z interdyscyplinarnych dziedzin, tak aby uczestnicy zdobyli kompleksową i praktyczną wiedzę z wybranej dziedziny oraz wykształcili w sobie niezbędne do pracy w danym zawodzie umiejętności praktyczne.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji 
ul. Łabiszyńska 25, Warszawa
podyplomowe@dobrauczelnia.pl