Aktualności

Studenci V LOG
Proseminarium (prowadzący dr M. Zielony) zostaje przełożone z dn. 3.02 godz. 8 – 10.25 na 20.01 godz. 13.25 – 15.55.

Dnia 20.10.2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji (WSIZiA) w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

O godzinie 10:30 w Auli w obecności studentów ceremonię rozpoczął dr inż. Igor Protasowicki.
Po odtworzeniu hymnu narodowego Rektor WSIZiA dr Krzysztof Kandefer powitał zgromadzonych gości i zapowiedział akt immatrykulacji nowo przyjętych adeptów. Następnie dał znak buławą i ogłosił otwarcie roku akademickiego 2018/2019.

Ceremonię uświetnił wykład inauguracyjny nt. „Kompetencje przyszłości” wygłoszony przez dr hab. Marlena Plebańską, po którym prowadzący ceremonię zapowiedział wyjście Senatu Uczelni i zakończył inaugurację roku akademickiego.