Aktualności

OPEN
Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą siedziby Uczelni, aktualne telefony kontaktowe to:

Księgowość: 22 814 22 21
Kadry: 22 814 33 46
Dziekanat: 22 814 54 39 lub 22 814 32 37
Rekrutacja: 22 675 88 65

mgr Justyna Świeżek
Kanclerz WSIZiA