Zarządzenie Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie w sprawie wysokości opłat za studia dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym roku akademickim 2018/2019