REKTOR
prof. ndzw. dr inż. Sławomir Czepielewski
KANCLERZ
mgr Justyna Świeżek
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACJI
prof. dr hab. Stanisław Pawlak
DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
prof. dr hab. inż. Jerzy Szabatin